نصب مركز تلفن شامل نصب فیزیكی مركز از جمله نصب و مهار ركهای سوییچ و انجام كابل كشی مشتركین مركز و نصب و استقرار لدر و رك MDF ، نصب تجهیزات پاور شامل شارژر (ركتی فایر) و یوپی اس و اینورتر و استابلایزراحتمالی مركز و همچنین باتری های مركز ، نصب تجهیزات جانبی از قبیل آلارم پنل و سیستم مدیریت آلارم و …
راه اندازی مركز شامل برنامه ریزی و پیكربندی نرم افزار سوییچ از جمله تعریف مشتركین آنالوگ و دیجیتال و voip و ترانكهای شهری و لینكهای دیجیتال و فعالسازی فیچر ها و قابلیت های نزم افزاری پایه و پیشرفته و راه اندازی سیستمهای call center و contact center و سایر نرم افزارهای جانبی از قبیل نرم افزار شارژینگ ( بیلینگ) و نرم افزار اپراتور خودكار و صندوق صوتی و همچنین نرم افزارهای call recorder( ضبط مكالمات)و ….