خدمات

شرکت آشناتک با بهره گیری از کادر فنی و اجرایی مجرب آماده ارئه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه نقاط کشور می باشد. بخشی از خدمات ارائه شده توسط ما به شرح ذیل می باشد:

منظور از نصب و راه اندازی سیستم ، نصب سخت افزاری دستگاه معرفی شده در فرم “شروع پروژه” به صورت استاندارد و آماده سازی آن برای بهره برداری توسط کاربر مربوطه (نماینده معرفی شده توسط کارفرما) می باشد . نصب سیستم شامل فراهم نمودن بستر فیزیکی و شرایط محیطی استاندارد نبوده بلکه کارفرما بایستی بستر و شرایط استاندارد محیطی را قبل از زمان نصب فراهم نموده باشد.

مشاهده

اعزام کارشناس پشتیبانی به مکان مشتری و ارائه خدمات طبق فرم درخواست خدمات . خدمات حضوری در دو بخش : سخت افزاری و نرم افزاری ارائه می گردد .
خدمات موردی سخت افزاری شامل بررسی علت مشکل سخت افزاری دستگاه و تهیه گزارش می باشد . در صورت امکان رفع مشکل و عدم نیاز به تعمیر با هماهنگی و توافق طرفین ، مشکل مرتفع خواهد شد . در صورتی دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد موارد لازم به اطلاع مشتری رسیده و مشتری تسبت به ارسال کالا به بخش تعمیرات اقدام خواهد نمود .
خدمات موردی نرم افزاری شامل فعال/غیر فعال نمودن امکانات موجود سیستم مطابق درخواست مشتری که به تائید طرفین رسیده است ، می باشد . در مورد خدمات نرم افزاری که شامل تهیه لایسنس بوده و یا خارج از توافق اولیه (درخواست اولیه) باشد بایستی به صورت جداگانه بررسی و اقدام گردد .

مشاهده

در مورد این نوع درخواست ، مشتری بایستی امکان اتصال از راه دور را به همراه اطلاعات امنیتی ورود به سیستم فراهم آورد تا کارشناس مربوطه به صورت ریموت به ارائه خدمات بپردازد .

مشاهده

اعزام کارشناس پشتیبانی به مکان مشتری و ارائه خدمات مشخص شده طبق قرارداد مذکور

 

مشاهده

این خدمات شامل بررسی نیاز مشتری و امکانسنجی بوده تا طرح نهایی با توجه به توجیه اقتصادی ارائه گردد .

در صورتی که سیستم مشتری دچار یک مشکل حاد و غیر معمول گردد ، کارشناس ارشد تحلیلگر به محل اعزام تا با تحلیل قدم به قدم مشکل را کشف و راهکار حل آن را ارائه دهد .